skip to Main Content
Tel: 0538 503 0703     Mail: cagritulumoglu@gmail.com

Özel ders, uzman bir eğitmen ile dersi alan öğrenciye uygun program yapılarak o programın üzerinden ilerlenen kaliteli bir öğrenme metodudur. Özel ders öğrenci ve eğitmen ilişkisinin en verimli halidir. Her öğrenci farklı bir kişiliğe, kapasiteye ve öğrenme tekniğine sahiptir. Bu farklılıkları ortaya çıkarıp, bir yol  planı çizerek ilerlenen özel ders, grup derslerine göre çok daha faydalı olmaktadır.

Bu becerileri daha aktif kullanmak ve ortaya çıkarmak ancak o kişi için doğru bir öğretmen yardımıyla olabilir. Bu noktada özel ders birebir olmalıdır ki verim daha çok alınabilsin. Öğrencinin konuları daha rahat ve eksiksiz anlayabilmesi için birebir özel ders ihtiyacı vardır. Dersin birebir olması da eğitimin kalitesini artırmaktadır.

Birebir eğitimde öğrenci eğitmene dilediği zaman kolaylıkla soru sorabilmekte ve anlık olarak cevap alabilmektedir. Birebir özel ders diğer methodlara oranla öğrencilerin her zaman daha başarılı olmasını sağlamaktadır.

Aktif Özel Dersler:

  • Adobe Premiere
  • Sosyal Medya
  • Kamera ve Çekim Teknikleri
Back To Top