skip to Main Content
Tel: 0538 503 0703     Mail: cagritulumoglu@gmail.com

Video kurgu, ham(işlenmemiş) görüntülerin belirli bir düzen içinde birleştirilmesi ve anlamlı bir bütün haline getirilmesi işlemidir. Kurgu diğer adıyla “montaj” film çekiminin en önemli aşamasıdır. Çekilen filmin doğru mesajı verebilmesi için kurgunun doğru sırayla yapılmış olması çok önemlidir. Çünkü görüntülerin hangi sırayla gösterildiği izleyiciler üzerindeki etkisini de belirleyecektir. Kurgu sadece arka arkaya görüntü dizmekten ibaret değildir. Kurgu müzik, efektler, seslendirme gibi işlemler ile de desteklenmelidir.

Bu noktada;

  • Herhangi bir amaç ile çektiğiniz (tanıtım,reklam vb) görüntüleri en iyi şekilde ve doğru mesajı verecek noktaya getirerek filmlerinizi kurgulayabilirim,
  • Fotoğraflarınızı çeşitli efektler ile  hareketlendirip, seslendirme ve müzik ekleyerek bir film haline getirebilirim,
  • Arşivinizde bulunan eski videoları kullanarak çeşitli videolar üretebilirim.
Back To Top