skip to Main Content
Tel: 0538 503 0703     Mail: cagritulumoglu@gmail.com

Sosyal Medya günümüzde oldukça popüler bir iletişim aracıdır. Gün içerisinde milyonlarca içerik, çeşitli sosyal mecralara yüklenmektedir. Bu yüklenen içerikler her zaman başarılı olmayabilir. Sosyal medya için üretilen içerikler, üretilen mecranın hedef kitlesine ve sistemine uygun olmalıdır. Örneğin; YouTube geleneksel medyadan farklı bir dile sahiptir. Bu yüzden geleneksel medya diliyle çekilen veya kurgulanan işler başarılı olamamaktadır.

Ben 2012 yılından beri başta YouTube olmak üzere çeşitli mecralara içerikler üretiyor ve paylaşıyorum. Bu deneyimim sayesinde istenen mecrada ürettiğim içerikler, o mecranın diline ve sistemine uygun olup, hızlı bir şekilde hit kazanmaktadır.

Back To Top