skip to Main Content
Tel: 0538 503 0703     Mail: cagritulumoglu@gmail.com

Kurumsal tanıtım filmi firmanızın marka kimliği açısından en önemli araçtır. Modern çağda yazılı metne göre video her zaman ilk sırada yer almıştır ve almaya devam edecektir. Bir tanıtım filminin başarılı olmasının ilk adımı firmanın nasıl bir vizyona ve misyona sahip olduğunun anlaşılmasından geçmektedir.

Doğru mesajlarla oluşturulan tanıtım filminiz ile online mecralarda firmanızın prestijini en üst noktaya taşıyabilirsiniz.

Ben de firmanızın tanıtım filmini kurumunuzdan alacağım brief doğrultusunda profesyonel olarak çekipuygun kurgu tekniğidoğru müzik ve ses efektleriyle bir araya getiriyorum.

Back To Top